Forside / Digital samling

Digital samling

Views
23.02.2010
av admin

Digital Samling

Korrespondanse

Korrespondanse

Samling av korrespondanse til og fra Ole Bull. Endel korrespondanse vedrørende Ole Bull er også tatt med i oversikten. Brevene stammer fra Universitetsbiblioteket i Bergen og Knut Hendriksens samling Valestrand.

Read More…

Komposisjoner

Komposisjoner

Oversikt over Ole Bulls musikkmanuskripter, med lenker til notetrykk og innspillinger av denne musikken. Manuskriptene i denne oversikten eies av Museet Lysøen, Nasjonalbiblioteket, Norsk Musikksamling og Bergen Offentlige Bibliotek.

Read More…

Småtrykk

Småtrykk

Bergen Offentlige Bibliotek har digitalisert en samling småtrykk som inneholder konsertomtaler, pr og historier fra Ole Bulls liv (Bulliana). Materialet er hentet fra spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen, Knut Hendriksens samling på Valestrand og Bergen Offentlige Bibliotek.

Read More…

Biografiske artikler

Biografiske artikler

Samling av biografiske artikler om Ole Bull og musikken hans. Originaler fra Universitetsbiblioteket i Bergen og Bergen Offentlige Bibliotek.

Read More…

Biografier

Biografier

Bergen Offentlige Bibliotek har oversikt over nye og gamle biografier om Ole Bull i sin samling.

Read More…

Annen litteratur

Annen litteratur

Noe av litteraturen om Ole Bull lar seg ikke uten videre settes i bås som rene biografiske verker eller kildekorrespondanse - og Bergen Offentlige Bibliotek har derfor samlet disse i en egen oversikt.

Read More…

Bilder

Bilder

Bergen Offentlige Bibliotek har digitalisert en liten samling bilder fra spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen, Knut Hendriksens samling ved Valestrand og fra bibliotekets eget arkiv.

Read More…

Side-alternativer
 

Kjære Pappa! Nu vil jeg skrive lidt til dig, for det er saa længe siden jeg saa dig og fortælle dig meget. Jeg gaar på Nissens Pigeskole og gaaer i anden Klasse, for jeg blev fløttet til jiuil ien høiere Klasse, og der lærer jeg Tydsk.

– Lucie Bull