Forside / Digital samling / Komposisjoner

Digital samling

Views
02.11.2009

Komposisjoner

Oversikt over Ole Bulls musikkmanuskripter, med lenker til notetrykk og innspillinger av denne musikken. Manuskriptene i denne oversikten eies av Museet Lysøen, Nasjonalbiblioteket, Norsk Musikksamling og Bergen Offentlige Bibliotek.

Side-alternativer
 

Opsatsens annen Del refererer til en kontrovers mellem Hr. Bull og et Par av Theatrets Direktører.

– Niels A. Nicolaysen