Forside / Digital utstilling / Ole Bulls fiolin - 360 visning

Digital utstilling

Views
25.02.2010
© Kunstmuseene i Bergen

Ole Bulls fiolin - 360 visning

Ole Bulls praktfiolin laget av Gasparo da Salo i 1562, snekken med englehodet er skåret av Benevenuto Cellini. Fiolinen er et fast hovedobjekt i utstillingen "Mennesket og Tingene" på Vestlandske Kunstindustrimuseum. Bruk kursoren for å dreie og zoome i bildet.

Fiolinen er en av verdens aller eldste, og skal være laget av Gasparo da Saló (1540-1609). Han hadde verksted i Brescia, Italia, og var en av pionerene i utviklingen av den moderne fiolinen. Dekorasjonene gjør den til en av verdens vakreste også: Englehodet skal angivelig være skåret av den italienske gullsmeden og billedhuggeren Benvenuto Cellini (1500-71), og baksiden er smykket med intarsia-arbeid: smale, innlagte trebiter i arabesk-mønstre.

 

Fiolinen ble antagelig bestilt av kardinal Ippolito Aldobrandini (senere pave Clemens 8.) og var i flere hundre år i en samling i slottet Ambras i Tyrol. Den forsvant derfra under Napoleonskrigene og dukket senere opp hos samleren Rhaczek i Wien, hvor den ble kjøpt av Ole Bull i 1841. Han brukte den ved en rekke anledninger. Hans enke Sara ga fiolinen til Bergen by i 1902, og bestemte at den alltid skulle oppbevares i Vestlandske Kunstindustrimuseum. Fiolinen er fast utstilt i Rød Sal.

Side-alternativer
 

Nu ja, det er bare å finne seg i å tåle ondskap og løgn når man er blitt et offentlig menneske [..] og noen ganger trengs det virkelig en overmenneskelig styrke for å stå i mot infame angrep - og tie.

– Ole Bull