Forside / Om jubileet

Om jubileet

Views
01.09.2009

Om jubileet

Ole Bull 2010 er en prosjektorganisasjon under Kunstmuseene i Bergen, opprettet på initiativ av Bergen kommune.

Arbeidsutvalg

  • Leder: Bjørn Laastad, utpekt av styret i Kunstmuseene i Bergen
  • Anniken Thue, direktør for Kunstmuseene i Bergen (til 1.08.10)
    Erlend Høyersten, direktør for Kunstmuseene i Bergen (fra 1.08.10)
  • Jørn Oftedal, repr. Hordaland fylkeskommune
  • Ann Margret Hauknes, repr. Bergen kommune
  • Karl Ole Midtbø, repr. Os kommune
  • Kristoffer Foldøy, repr. Osterøy kommune

Prosjektleder

  • Førstekonservator Trond Indahl, Kunstmuseene i Bergen

Formål

Jubileet formål er å kaste lys over Ole Bull som en av de største nasjonale inspiratorene på 1800-tallet og den rollen han kom til å spille for kultur- og samfunnsliv. Ole Bull 2010 skal spre kjennskap om bredden i hans musikalske produksjon og bidra til at denne når et bredt publikum og blir gjenstand for musikkforskning, særlig innen feltene virtuositet og folkemusikk.
Vi skal vise hans store interesse for instrumenter og instrumentbygging og hans innovative bidrag her, og vi skal fokusere på ham som Norges første internasjonale ”stjerne”, og den betydning dette fikk nasjonalt og internasjonalt.

Virkemidler

Ole Bull 2010 er et sammenskuddslag av en rekke ulike miljøer og organisasjoner som ønsker å spre kunnskap og interesse om Ole Bull. Utgangspunktet for Ole Bull 2010 er markeringer lokalt i Bergen og Hordaland, men feiringen skal også finne sted nasjonalt og på utvalgte steder i utlandet. Ole Bull 2010 skal initiere og koordinere ulike typer arrangementer, lokalt, nasjonalt og internasjonalt og informere gjennom prosjektets webside og på andre måter om egne og andres arrangementer.

 

Side-alternativer
 

Da jeg ikke veed eller kan vide, i hvad Forhold De står til de to unge, älskverdige Herrer, jeg fandt hos Dem, saa vover jeg ikke at likefrem forlange en Samtale under fire Øine med Dem, [..] modtag venligt mit brev og tilgiv mig min Dristighed.

– Otto Gottfried von Lütgendorff-Leinburg